Added Value

Duurzaam bouwen levert een meerwaarde op voor zowel u als opdrachtgever als de eindgebruiker van het gebouw. In onderstaande tabel worden een aantal voordelen uitgelicht.

Direct rendement

Indirect rendement

 • Duurzaam ontworpen gebouw
 • Hogere restwaarde in huuropbrengst (ROI)
 • Exploitatiekosten worden             gereduceerd (energiegebruik)

 • Waardevermeerdering vastgoedportefeuille
 • Onderhoudskosten worden gereduceerd
 • Betere bezettingsgraad van het gebouw
 • Gezonder en productiever binnenklimaat (hogere arbeidsproductiviteit)
 • Duurzaamheid als integraal onderdeel in de organisatie levert een sterkere concurrentiepositie en snellere groei op
 • (Inter)nationale erkenning (BREEAM en GPR Gebouw)
 • Strategische duurzaamheid leidt tot meer groei, meer innovatie, hogere winst, lagere kosten en hierdoor een constructief beter concurrentievoordeel
 • Imagoverbetering (groen imago)
 

 


Neem direct contact op

JREA Nieuws

Contact

 • Jansen Real Estate Advisory
 • Bezoekadres
 • Marschallweg 5
 • 5466 AH Veghel
 • Kantorenpark De Dubbelen
 • Postadres
 • Marschallweg 5
 • 5466 AH Veghel

Hierin ligt onze expertise!