GPR GEBOUW

GPR Gebouw is een online-software programma wat een instrument vormt om de duurzaamheid van gebouwen op een heldere wijze inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever. Het ontwerp/gebouw wordt door JREA in dit programma getoetst op vijf onderdelen, dit zijn de thema's Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

In dit instrument wordt de huidige duurzaamheidstatus van een ontwerp of gebouw bepaald. Daarnaast wordt bij bestaande bouw de duurzaamheidstatus bepaald ná toepassing van geplande ingrepen zoals duurzame materialen en installaties. Op deze wijze kan een opdrachtgever vóór een nieuwbouw of renovatie traject bepalen welke duurzame maatregelen toegepast moeten worden om aan het gewenste duurzaamheidsniveau te voldoen.

TOEPASBAARHEID & VOORDELEN

Door GPR Gebouw in een vroeg stadium toe te passen kunnen meerdere scenario’s beoordeeld worden om tot een integrale balans tussen budget, kwaliteit en niveau van duurzaamheid te komen voor het gebouwontwerp en het toekomstig onderhoudsbeleid. JREA geeft m.b.v. GPR Gebouw een beoordeling over het gebouwontwerp om uw duurzaamheidbeleid en ambitie te optimaliseren.

GPR Gebouw is onder anderen toepasbaar voor woningen, kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen (industrie), retail/winkelpanden, zwembaden, sportaccomodaties en bijeenkomstgebouwen (MFA's).

GPR Gebouw kan bijvoorbeeld toegepast worden bij gemeentelijke objecten en binnen de woningportefeuille van corporaties. Dit kunnen onder anderen scholen, gymzalen, brandweerkazernes en culturele centra zijn. Het voordeel van GPR Gebouw t.o.v. Breeam-NL is dat GPR Gebouw op snellere wijze inzicht geeft in de duurzaamheidstatus. Dit is bijvoorbeeld een voordeel wanneer u als opdrachtgever, gemeente, belegger of corporatie een aanzienlijke vastgoedportefeuille bezit. Wanneer binnen een vastgoedportefeuille een groot aantal objecten gekeurd zijn, kan er een vergelijking gemaakt worden om correcte keuzes te maken wanneer men duurzame maatregelen toe gaat passen.

Daarnaast is dit label op een heldere manier vertaalbaar te maken naar woningbezitters en organisaties. Dit is voor ontwikkelaars, gemeenten en corporaties uiterst belangrijk om meer draagvlak te creëren en duurzaamheid uit te dragen. 

MILIEUPRESTATIEBEREKENING

Vanaf 1 januari 2013 is de Milieuprestatieberekening voor Gebouwen en GWW werken (MPG) een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Met de MPG berekening wordt de milieubelasting van de toegepaste materialen voor het gebouw in kaart gebracht. 

De MPG berekening is verplicht voor woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2. JREA kan met behulp van de GPR Gebouw software de MPG berekening voor u verzorgen voor de omgevingsvergunning. 


Neem direct contact op

JREA Nieuws

Contact

  • Jansen Real Estate Advisory
  • Bezoekadres
  • Marschallweg 5
  • 5466 AH Veghel
  • Kantorenpark De Dubbelen
  • Postadres
  • Marschallweg 5
  • 5466 AH Veghel

Hierin ligt onze expertise!