Over JREA

JREA, actief sinds 2013 in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Dit bureau wil een duurzame bijdrage leveren aan de gebouwde omgeving, door op een duurzame wijze invulling te geven aan uw huisvestingsvraagstuk! 

JREA wil een vertrouwenspartner zijn voor profit en non-profit organisaties als het gaat om het duurzaam ontwikkelen en beheren van gebouwen. Tijdens het uitvoeren van projecten dienen de begrippen Kennis, Kwaliteit, Samenwerking en Integriteit centraal te staan. 

Sinds november 2014 is JREA partner van het Bouw Advies Instituut (BAI). Dit is een samenwerkingsverband van verschillende adviesbureaus werkzaam in de bouw- en vastgoedsector. BAI wordt gevormd door samenwerking, kennisdeling, transparantie en integraliteit. Om de opdrachtgever zo optimaal mogelijk te bedienen dient er van meet af aan met vetrouwde partners samengewerkt te worden. BAI vormt hiervoor een ideaal platform.

 Ing. Tijmen Jansen MSc

 


Neem direct contact op

JREA Nieuws

Contact

  • Jansen Real Estate Advisory
  • Bezoekadres
  • Marschallweg 5
  • 5466 AH Veghel
  • Kantorenpark De Dubbelen
  • Postadres
  • Marschallweg 5
  • 5466 AH Veghel

Hierin ligt onze expertise!