SUBSIDIES

Vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid wordt duurzaam bouwen stevig gestimuleerd. Om dit vorm te geven zijn er een aantal regelingen ingesteld waar bedrijven en organisaties aanspraak op kunnen maken. Er kan van deze regelingen gebruik worden gemaakt wanneer de investerende partij inkomsten- of venootschapsbelasting plichtig is. 

Subsidie is geen doel op zich, maar een stimulans om een aantal duurzame maatregelen in uw nieuwe gebouw of renovatie te implementeren. De echte winst zit in de exploitatieperiode, het moment dat u het gebouw gaat gebruiken! Onder anderen minder kosten aan energie en water, meer comfort en een beter leef- en werkklimaat.

MIA / VAMIL 2019

De MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zijn fiscale stimuleringsregelingen ingesteld door de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Financiën. Het zijn aparte regelingen die vaak gecombineerd kunnen worden.

De MIA regeling biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsafstrek. Het budget voor 2019 is €114 miljoen.

De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven. Het budget voor 2019 is €25 miljoen.

EIA 2019

De EIA (Energie-Investeringsaftrek) biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in energiezuinige technieken, bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld de bestaande verlichtingsinstallatie wil vervangen voor een LED verlichtingssysteem, kan hiervoor subsidie in de vorm van de EIA aangevraagd worden. 

Ondernemers kunnen met behulp van deze regeling tot 45% van de investeringkosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Het budget voor 2019 is €147 miljoen.

SDE+ 2019

Met de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen gestimuleerd. Bedrijven én instellingen (non-profit) die hernieuwbare energie gaan produceren of dit al doen, kunnen van deze regeling gebruik maken.

Voor 2019 is er voor de SDE+ (voorjaar) 5 miljard beschikbaar gemaakt door de overheid. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën:

 • Biomassa;
 • Geothermie;
 • Wind;
 • Zon.

ISDE 2019

De ISDE (Investeringsubsidie Duurzame Energie) regeling is een financiële ondersteuning voor particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan met deze regeling worden versneld.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf de volgende maatregelen:

 • Zonneboilers;
 • Warmtepompen;
 • Biomassaketels;
 • Pelletkachels.

Het totaalbudget voor de ISDE in 2019 is €100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

De ISDE-regeling is voor:

 • Particulieren;
 • Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
 • Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
 • Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

MIA-REGELING & GPR GEBOUW / BREEAM

Het is mogelijk om m.b.v. een GPR Gebouw of BREEAM-NL certifcering aanspraak te maken op de MIA-regeling. Hiermee komt 13,5% of 27% (afhankelijk van de mate van duurzaamheid) van de investeringskosten in aanmerking voor investeringsaftrek. Voor 2019 geldt een aftopping voor de in aanmerking komende kosten t.a.v. de MIA.

Door het toepassen van GPR Gebouw of BREEAM vergroot u de subsidiemogelijkheden aanzienlijk. Om dit te realiseren wordt JREA graag in een vroeg stadium bij uw nieuwbouw- of renovatieplannen betrokken. 

MIA-REGELING & CIRCULAIRE GEBOUWEN

In 2019 komen circulaire gebouwen in aanmerking voor MIA-regeling.Er worden daarbij eisen aan de Milieuprestatie berekening (MPG) en het Materialenpaspoort gesteld. De MPG score moet onder of gelijk aan het niveau van 0,5 of 0,3 zijn. De eis is afhankelijk van het type gebouw. 

Hiermee komt 27% of 36% (afhankelijk van de mate van circulariteit) van de investeringskosten in aanmerking voor investeringsaftrek. Voor 2019 geldt een aftopping voor de in aanmerking komende kosten t.a.v. de MIA en circulaire gebouwen. De hoogte van de aftopping is afhankelijk van de type gebouw en de functie.

JREA & SUBSIDIES

Om aanspraak te maken op bovenstaande regelingen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Om de maximale mogelijkheden t.a.v. subsidies te benutten is het zeer raadzaam om ons zo vroeg mogelijk in uw nieuwbouw of renovatieplannen te betrekking. Dit om de opdrachtgever zo optimaal mogelijk te bedienen.

Wanneer u vragen heeft over subsidies of nadere informatie wil over deze regelingen, neem dan contact op met JREA.


Neem direct contact op

JREA Nieuws

Contact

 • Jansen Real Estate Advisory
 • Bezoekadres
 • Marschallweg 5
 • 5466 AH Veghel
 • Kantorenpark De Dubbelen
 • Postadres
 • Marschallweg 5
 • 5466 AH Veghel

Hierin ligt onze expertise!